POČETNA Vesti dana TABLETI ZA PATRONAŽNE SESTRE 25 DOMOVA ZDRAVLJA U SRBIJI

TABLETI ZA PATRONAŽNE SESTRE 25 DOMOVA ZDRAVLJA U SRBIJI

0
PODELI

U okviru programa saradnje UNICEF-a, Ministarstva zdravlja i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, i uz finansijsku podršku kompanija Nordeus i GlaxoSmithKline (GSK), danas je u Sekretarijatu za zdravstvo Uprave Grada Beograda dodeljeno 85 tableta za službe polivalentne patronaže iz 25 domova zdravlja u Srbiji. Tableti će patronažnim sestrama olakšati korišćenje preporučenih instrumenata za rad sa porodicama, jednostavnije prikupljanje, praćenje i obradu podataka sa terena, kao i veću dostupnost edukativno-informativnih materijala za rad sa porodicom.

“Patronažna sestra je prva podrška i porodici i pedijatru u praćenju svih oblasti
razvoja deteta. U prethodnim godinama patrnažne sestre iz 25 domova zdravlja su
prošle opsežnu obuku usklađenu sa savremenim znanjima i praksama o razvoju deteta
u prvih 1,000 dana, kako bi unapredile rad sa porodicama i pružile im što bolju
podršku za uspešno roditeljstvo tokom ovog izuzetnog značajnog perioda za razvoj
mozga i podsticanje sveukupnog razvoja i učenja. Korišćenje tableta u
svakodnevnom radu patronažnih sestara osavremeniće njihov rad i pružiti im dodatne
mogućnosti i za edukaciju roditelja i za efikasnije dokumentovanje i praćenje
postignuća svog rada u porodici”, rekla je prof dr Dušanka Matijević, direktorka
Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i predsednica Posebne radne grupe
Ministartsva zdravlja za unapređenje rada polivalentne patronažne službe.
Podrška UNICEF-a Ministarstvu zdravlja u oblasti unapređenja rada patronažne
službe započela je još krajem 1990-ih godina. Od druge polovine 2014. godine,
podrška UNICEF-a i Ministartsva zdravlja, koja se odvija u saradnji sa Gradskim
zavodom za javno zdravlje grada Beograda, usmerena je prvenstveno na jačanje
kapaciteta za podršku ranom razvoju.
Kao rezultat unapređenog rada patronažnih sestara aktivnije se prati razvoj, ishrana i
zdravlje deteta, uočavaju se razvojni rizici kojima je dete izloženo zbog delovanja
bioloških i/ili sredinskih faktora u okruženju i razvojne teškoće kojima treba posvetiti
dodatnu pažnju. Takođe se poboljšava komunikacija i interakcija roditelja i dece kroz
stimlaciju i igru, i uspostavljaju se prakse odgovornog hranjenja, podsticajnog i
podržavajućeg roditeljstva. UNICEF i Svetska zdravstvena organizacija prepoznali su
ove rezultate u radu patronažne službe u Srbiji kao primer dobre prakse u regionu.
“U narednom periodu, uz podršku kompanije Noredus, nastavićemo da podržavamo
razvoj patronažne službe u Srbiji kroz modernizaciju i veću dostupnost edukativnih
materijala preko on-line platformi. Posebna pažnja biće posvećena i podršci
roditeljima da uspostave bezbedno i podržavajuće okruženje uz maksimalni podsticaj
razvoja i učenja kroz igru. To će omogućiti da se na vreme uoče eventualna
odstupanja u razvoju i da se deca što ranije upute u razvojna savetovališta na dalju
procenu i uključivanje u program rane intervencije”, rekla je Jelena Zajeganović
Jakovljević, specijalista za rani razvoj u UNICEF-u.

ODGOVORI

Molimo vas unesite komentar
Ukucajte vaše ime