POČETNA Vesti dana U 90 ODSTO OPŠTINA MATIČNE KNJIGE PREBAČENE U E-FORMAT

U 90 ODSTO OPŠTINA MATIČNE KNJIGE PREBAČENE U E-FORMAT

0
PODELI
foto pexels

U čak 90 odsto jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji, matične knjige su prebačene u elektronski format i prebačene na Centralnu servisnu magistralu organa (CSM), dok će u narednom periodu veliki broj JLS raditi na unapređenju pružanja eUsluga građanima, saopštio je program Swis Pro koji sprovodi UNOPS u Srbiji.

Kako bi u narednom periodu pružio podršku jedinicama lokalne samouprave (JLS) u uvodenju eUprave, program Swiš PRO, koji podržava Vlada Švajcarske, sproveo je od avgusta do decembra 2018. godine sveobuhvatno istraživanje o trenutnom stanju eUprave i eUsluga koje JLS pružaju gradanima i privredi, na reprezentativnom uzorku od 60 JLS u Srbiji.

Kroz istraživanje, koje je sproveo Development Consulting Group (DCG) iz Beograda, posmatrala su se tri skupa indikatora koji se odnose na pružanje elektronskih usluga, kapacitet i spremnost JLS za realizaciju eUsluga, informatičku pismenost, percepciju i zadovoljstvo korisnika i korisnica uslugama eUprave.

“Ono što pokazuju rezultati ovog jedinstvenog istraživanja, jer je uključilo i pružaoce i korisnike eUsluga, jeste velika neujednačenost u nivoima i kvalitetu uvođenja i primene eUprave, kao i u pružanju eUsluga, između različitih delova zemlje”, kaže se u saopštenju.

Nalazi istraživanja prema statističkim regionima govore da je eUprava najrazvijenija u Vojvodini, sledi region Šumadije i Zapadne Srbije, dok je region Jugoistočne Srbije uopšteno gledano, region sa nižim stepenom razvijenosti eUprave u poređenju sa prethodna dva.

Tako je najbolje ocenjena JLS iz Vojvodine, Zrenjanin sa približno 68 odsto ispunjenih indikatora, dok je u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, najbolji rezultat ostvario Grad Novi Pazar, sa približno 60 procenata saglasnosti sa zadatim indikatorima, što je tek par procenata više od najbolje rangirane JLS u regionu Jugoistočne Srbije (Knjaževac, sa 56,9 procenata).

Prostor za unapređenje postoji, navodi se, u oblasti dostupnosti eUsluga na portalu eUprava, jer samo su 24 od 60 JLS (40 procenata) postavile usluge na portalu eUprava, ali samo mali broj od njih zaista i nudi eUsluge.

Gradovi i opštine Loznica, Zrenjanin, Novi Pazar i Vrnjačka Banja, s druge strane, nude veliki broj potpuno sprovodivih eUsluga, kao što su, između ostalog usluge matične službe, izdavanje ličnih dokumenata, podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i drugih dokumenata, uvid u stanje poreskog računa, prijava komunalnog problema, upis dece u vrtić, e-Beba i druge.

U vezi s korišćenjem elektronskog upravnog postupka (eZUPa), sve JLS su ispunile formalne uslove za njegovo korišćenje, što znači da su imenovale dva administratora i dobile sertifikate za sve zaposlene koji su uključeni u bilo koju od procedura, a primer dobre prakse je Vrnjačka Banja koja je jedina JLS koja koristi eZUP za internu razmenu podataka i dokumenata.

Više od polovine ispitanih (51,7 odsto) ima zastarele internet prezentacije koje ne odgovaraju standardima, sa lošom strukturom i dizajnom.

Istraživanje je takođe pokazalo da se JLS svakodnevno suočavaju sa dva velika izazova kada je reč eUpravi, a to su kadrovski i finansijski izazovi.

“Program će rezultate i nalaze istraživanja koristiti za pripremu javnog poziva za projektne predloge, i upravo kroz javni poziv pokušati da odgovori na potrebe JLS i da ih podrži u daljem razvoju eUsluga i uvođenju eUprave”, kaže se u saopštenju.

Javni poziv za podršku JLS u jačanju kapaciteta za unapređenje eUprave, biće objavljen ovog meseca.

Program Swiš PRO će, navodi se, podržati do 40 JLS za unapređenje tehničke i tehnološke osnove za unapređenje eUprave i pružanje eUsluga građanima, kroz dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme i pružanje tehničke podrške za razvoj i uspostavljanje interne funkcionalne upravljačke strukture.

Javni poziv biće namenjen gradovima i opštinama iz područja delovanja programa koji obuhvata dva regiona, Šumadije i zapadne Srbije, i Južne i istočne Srbije.

Program Swiš PRO se sprovodi u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona, Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu Južne i istočne Srbije.

Aktivnosti programa Swiš PRO, Vlada Švajcarske podržava sa ukupno 5,8 miliona evra, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

ODGOVORI

Molimo vas unesite komentar
Ukucajte vaše ime